รายการที่ต้องการลงทะเบียน

ข้อควรระวัง
ในกรณีที่เลือก สมัครสอบ มากกว่า 1 ครั้ง และค่าสมัครสอบเกิน 500 บาท
1.ให้คลิกที่ เครื่องหมายกากบาทสีแดง เพื่อลบรายการด้านล่าง
2.แล้วเลือก สมัครสอบ อีกครั้งให้ค่าสมัครเป็น 500 บาท แล้วคลิกปุ่ม ลงทะเบียนและชำระเงิน
3.ในการโอนเงินสมัครให้ผู้สมัครโอนค่าสมัคร 500 บาทเท่านั้น

[woocommerce_cart]