โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

TRIAMUDOMSUKSANOMKLAO SCHOOL