กิจกรรมทดสอบความรู้สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 (TUN Pre-Test ม.1)

คำแนะนำ

ระบบจะใช้ E-mail ในการเข้าสู่ระบบสมัครสอบ

ข้อควรระวังในการชำระเงิน

ให้ผู้สมัครโอนเงินค่าสมัคร 500 บาทเท่านั้น และระบุ ชื่อ-นามสกุล ผู้สมัครไว้ใน บันทึกช่วยจำ ท้ายสลิปเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบ

เลื่อนสอบเป็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

ปฏิทินการรับสมัคร

วันรับสมัคร 15 ธ.ค. 63 – 22 ม.ค. 64 (ค่าสมัคร 500 บาท)

วันทดสอบ  14 ก.พ. 64 เวลา 09.00 – 14.30 น. ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า

วันประกาศผล 19 ก.พ. 64 ทางเว็บไซต์ www.tun.ac.th

คุณสมบัติผู้สมัคร

เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6

การรับสมัคร

สามารถสมัครได้ที่ www.tun.ac.th (ผ่านระบบของโรงเรียนเท่านั้น)

ในการลงทะเบียนทดสอบความรู้จะต้องใช้อีเมล์ผู้สมัคร 1 อีเมล์ ต่อผู้สมัคร 1 คน

โอนเงินค่าสมัคร 500 บาทเท่านั้น ชำระค่าสมัครโดยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชี

ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 660-0-26617-1 ชื่อบัญชี โครงการบริการด้านวิชาการแก่ชุมชน

ให้ผู้สมัคร พิมพ์ชื่อ นามสกุล ลง บันทึกช่วยจำในสลิปการโอนเงิน ค่าสมัครสอบเพื่อ ง่ายต่อการตรวจสอบ ภายหลัง

ตารางทดสอบความรู้ วันอาทิตย์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2564

เวลาข้อสอบฉบับที่วิชาที่สอบจำนวนข้อ
09.00 – 11.30 น.1คณิตศาสตร์30 (1 ชั่วโมง)
ภาษาอังกฤษ30 (40 นาที)
วิทยาศาสตร์30 (50 นาที)
พักกลางวัน
12.30 – 14.30 น.2ภาษาไทย30 (30 นาที)
สังคมศึกษา30 (30 นาที)
ความถนัดด้านจำนวน /ด้านมิติสัมพันธ์ /ด้านเหตุผล30 (30 นาที)

เอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้เข้าห้องสอบ

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ปากกา ดินสอ 2B ยางลบ และน้ำยาลบคำผิด

รางวัลเกียรติบัตร

 • ผู้สอบที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 10 อันดับ
 • ผู้สอบที่ได้คะแนนร้อยละ 80 ขึ้นไปในรายวิชา
  • คณิตศาสตร์
  • ภาษาอังกฤษ
  • วิทยาศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • สังคมศึกษา
@422aepps

กลุ่มบริหารวิชาการ โทร. 02-373-1473 ต่อ 103, 02-372-2040

www.tun.ac.th